Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Inderøy. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I vår kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Enten uroen er sterk eller svak – gjør noe med det!

Når det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep kan det tas kontakt med barneverntjenestens bekymringstelefon tlf 976 24 789 for drøfting. Den enkelte ansatte/tjeneste har et selvstendig ansvar for melding av bekymring til barneverntjenesten og ev anmeldelse til politi. Foreldre/ foresatte skal IKKE varsles når det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep.

 

Bekymringstelefon barnevern: 97624789

Barnevernvakt, bemannet fra 15.00 – 08.00: 489 555 99

Politi: 02800

Alarmtelefon barn og unge: 116 111

Bekymringsmelding: https://www.bufdir.no/barnevern/melde_fra_til_barnevernet/

 

Som ansatt er du pålagt å handle dersom du opplever en bekymring knyttet til et barn. Benytt deg av handlingsveilederen for å sikre riktig framgang. Les mer om taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt her.